ผลรวม Archive

Latest Posts

เบอร์มงคล กับ ผลรวม คำถามที่หลายคนคาใจ

เรื่องของผลรวม มักเป็นสิ่งที่ผู้หาซื้อ เบอร์มงคล สนใจเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุเพราะความรู้เก่าที่มีมายาวนาน เมื่อมีการปลูกฝังมานาน ทำให้การจะแก้ความเชื่อนี้เป็นไปได้ยาก แต่จากการพิสูจน์จากหลากหลายบุคคุล ได้ผลสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างหนึ่ง ผลรวมไม่มีผลต่อผู้ใช้ ผมมีหลายเคสจากลูกค้าที่ซื้อเบอร์ราคาหลัก 700 – 1,500 บาท ไปใช้โดยก่อนที่จะกล้าขายเบอร์ผลรวมเสียให้กับลูกค้านั้น ได้ทดลองกันเองในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้ว ผลที่ได้คือไม่มีคำทำนายใดเลยที่ตรงกับผลรวมเสีย กลับพบว่าเลข 7 ตัวท้ายนั้นแสดงผลออกมาอย่างชัดเจน ลูกค้าบางรายนั้นใช้เบอร์ใหม่ที่ผลรวมเสียไป 2 เดือน พบว่ากลับมาซื้อเบอร์เพิ่มอีกเบอร์ เพราะยอดขายดีขึ้นผิดหูผิดตา จนรับโทรศัพท์ไม่ทัน เงินที่เคยจมลงไปกับธุรกิจนี้ ก็เริ่มมีสภาพคล่อง และกลุ่มคนที่กู้ยืมเงินไม่ยอมจ่ายหนี้ ก็กลับนำเงินมาให้อย่างง่ายดาย ไม่มีอาการของผลรวมแสดงให้เห็นเลยแม้แต่น้อย ยิ่งในกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ตัวที่ร่วมทำการทดสอบ และทดลองใช้เบอร์มือถือที่ผลรวมเสีย แต่เลขฐานดีไม่มีคู่เลขเสียที่เป็นกลุ่มชุดเลขคู่ศัตรู มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับมีความคล่องตัวหลากหลายด้าน บางคนก็มีเงินมีทอง ได้ขึ้นเงินเดือนสูงกว่าคนในแผนก บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระของกำลังบุญที่สั่งสมไว้ เหมือนผลบุญส่งผลต่อเรารวดเร็วขึ้น